علیرضا امیدوند

1400-03-10

چرا ایران به اندازه ترکیه در گیم موفق نیست؟

ترکیه کشوری هم مرز ایران، با اختلاف زمانی کمتر از دوساعت، مردمانی هم آیین، فرهنگی مشابه و جمعیت و جغرافیایی یکسان است اما این روزها با […]
1400-02-27

Publisher یا ناشر بین‌المللی چکار می‌کند؟

شرکت مبین وان پس از آماده سازی زیرساختهای پرداخت بین الملل، قصد دارد با تمرکز بر روی محصولات خاص و بررسی حوزه های بازار بین الملل، […]
1400-02-19

حمایت از توسعه و انتشار بازی موبایلی شازده

قرارداد حمایت از توسعه و انتشار بازی موبایلی «شازده» توسط شتاب‌دهنده مبین لند به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان، بازی موبایلی شازده […]
فارسی